De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego

Wystawa stała — Pawilon Muzeum, ul. A. Mickiewicza 23

Mały Indiana Jones

kl. 0-III szkół podstawowych (60 minut)

Dzieci nauczą się rozróżniać pracę archeologa, geologa i paleontologa. Odkryją tajniki zawodu archeologów – jakie stosują narzędzia, czym dokumentują i konserwują odkryte zabytki. Następnie, przy użyciu oryginalnych artefaktów wykonanych z różnych surowców, poznają rozwój dziejów ludzkości i podział na epoki. Po uzyskaniu tej wiedzy wspólnie poszukują właściwych dla poszczególnych epok przedmiotów.
Spotkanie kończy się układaniem w odpowiedniej kolejności zabytków w modelu profilu warstw ziemi.


Warsztat archeologa

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (do 90 minut)

Lekcja prezentuje warsztat pracy archeologów. Uczestnicy dowiedzą się, skąd badacze wiedzą, gdzie prowadzić badania wykopaliskowe, jak dokumentować obiekty archeologiczne oraz co się dzieje z zabytkami po przywiezieniu do muzeum. Poznają podział dziejów na epoki oraz metody datowania artefaktów.
Podczas zajęć wykorzystywana jest prezentacja multimedialna, kopie zabytków, model obiektu archeologicznego. Posłuży on do stworzenia dokumentacji rysunkowej.


Rzymianie i barbarzyńcy

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Temat zajęć odnosi się do zagadnienia kontaktów imperium rzymskiego z terenami dzisiejszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem odkryć z powiatu legionowskiego. Uczniowie poznają przedmioty, będące świadectwem dalekosiężnego handlu oraz zapoznają się ze specyfiką „szlaku bursztynowego”.
W trakcie spotkania młodzież zapozna się ze starożytnymi tekstami źródłowymi opisującymi ziemie położone na północ od granic imperium.