Dzieje garnizonu Legionowo – czas wojen i pokoju

Filia „Piaski”, Al. Sybiraków 23

Gawęda o żołnierzach z Legionowa

kl. 0-III szkół podstawowych (60 minut)

Na początku lekcji dzieciom zostaną przybliżone pojęcia z zakresu symboliki narodowej i wojskowej (prezentacja multimedialna) oraz przedstawione pamiątki wojskowe znajdujące się na wystawie.
W dalszej części planowana jest zabawa z użyciem wybranych elementów wyposażenia żołnierzy (hełm, rogatywka, furażerka, hełmofon, karabin, manierka, menażka, opaska powstańcza).


Wojsko w Legionowie

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Uczniom zostanie zaprezentowana historia garnizonu wojskowego w Legionowie w latach 1892-2012 w oparciu o wystawę stałą. Omówione będą poszczególne etapy rozwoju garnizonu wraz z podaniem nazw jednostek wojskowych i nazwisk znanych dowódców. W trakcie lekcji zostanie przedstawiona miastotwórcza rola garnizonu, wyjaśnione będzie pochodzenie nazw: Legionowo, Kościuszkowcy, Armia Krajowa, Szare Szeregi itd.


Walki o Niepodległość

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

W czasie lekcji zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia militarne związane z walką o niepodległość na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego w latach 1917–1945 (pobyt Legionów Polskich w Zegrzu Płd. i obóz beniaminowski, zajęcie koszar w Legionowie przez POW, Bitwa Warszawska 1920 r., kampania 1939 r., konspiracja). W końcowej części zajęć przewidziane zostało zwiedzanie wystawy o garnizonie, ze szczególnym uwzględnieniem działów dotyczących omówionego okresu historycznego.


Architektura garnizonu Legionowo

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Lekcja poświęcona historii garnizonu Legionowo (1892-2012) przez pryzmat architektury koszarowej. W pierwszej części zajęć w sali wystawowej przedstawione zostaną początki historii garnizonu, jego rozwój oraz miejsca zakwaterowania głównych jednostek wojskowych (m.in. 2. Batalionu Balonowego, 1. Dywizjonu Pociągów Pancernych).
Następnie uczniowie zapoznają się z przykładami architektury legionowskich koszar (w tym omówienie budynku Filii „Piaski”). Na koniec lekcji uczestnicy obejrzą film o architekturze Garnizonu Legionowo (25 min).


Patroni legionowskich ulic

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Zajęcia dotyczące historii nazewnictwa ulic w Legionowie oraz postaci niektórych patronów legionowskich uliczek (m.in. Aleksandra Wilcza, Franciszka Hynka, Mieczysława Smereka, Jerzego Siwińskiego), z podkreśleniem, jak ważne dla tożsamości miasta są nazwy ulic upamiętniające lokalnych działaczy i bohaterów. Lekcję uzupełni materiał filmowy dotyczący działalności i zasług dla miasta Andrzeja Paszkowskiego.