Dzieje Legionowa 1877-1990

Wystawa stała — Pawilon Muzeum, ul. A. Mickiewicza 23

Moje miasto

kl. 0-III szkół podstawowych (60 minut)

Lekcja poświęcona najważniejszym zagadnieniom z historii Legionowa – czynnikom miastotwórczym, okoliczności nadania nazwy Legionowo w 1919 r. oraz uzyskania praw miejskich (1952 r.). Dzieciom przedstawione zostaną symbole Legionowa i ich znaczenie. Uczestnicy zajęć korzystać będą z kart pracy oraz materiałów edukacyjnych.


Korzenie miasta

kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Uczestnicy zajęć poznają kolejno najważniejsze czynniki miastotwórcze, które wpłynęły na rozwój dzisiejszego Legionowa – funkcjonowanie kolei i stacji od 1877 r., letnisko Gucin, huta szkła „Jabłonna”, organizacja garnizonu rosyjskiego (do 1892 r.). Młodzież odkrywa najdawniejszą historię miasta poprzez pracę na wystawie stałej, korzystając z archiwalnych zdjęć, zabytków, dokumentów i planów.


Dwudziestolecie międzywojenne

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Okres dwudziestolecia międzywojennego w Legionowie zaprezentowany zostanie przez pryzmat archiwalnych zdjęć i dokumentów na ekspozycji stałej. Młodzież pozna historię legionowskich zakładów przemysłowych – huty szkła „Jabłonna”, fabryki guzików, zakładów Podkowa S.A. oraz innych. Ważny aspekt lekcji stanowić będzie kwestia parcelacji dóbr Potockich oraz rozwój życia codziennego i kulturalnego przedwojennego Legionowa.


Tradycje balonowe

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Zajęcia opisujące historię legionowskiego baloniarstwa, począwszy od carskich jednostek balonowych aż po lata 80. XX w. Uczestnicy poznają sylwetki zasłużonych pilotów z 2. Batalionu Balonowego, stacjonującego w Legionowie. Zaprezentowany zostanie archiwalny materiał dotyczący legionowskiej Wytwórni Balonów i Spadochronów – kroniki filmowe, zdjęcia z zawodów balonowych (w tym o puchar Gordona Bennetta) oraz dokumenty związane z produkcją balonów.


II wojna i legionowska konspiracja

klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (60 minut)

Lekcja obrazująca okres II wojny światowej oraz działania w czasie powstania warszawskiego w Legionowie. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną zabytki z tamtego okresu – fotografie, przedmioty codziennego użytku oraz wyposażenie powstańców. Uczestnicy zajęć pracują na wystawie, korzystając z oryginalnych nagrań oraz zdjęć archiwalnych.