Rzeka, która dzieli, rzeka która łączy, rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych

Serdecznie zapraszamy historyków, archeologów, geografów oraz przedstawicieli innych nauk humanistycznych i przyrodniczych do udziału w konferencji organizowanej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla i Muzeum Historyczne w Legionowie pt.:

Rzeka, która dzieli, rzeka która łączy, rzeka, która żywiDorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych

Zachęcamy do przedstawienia badań dotyczących roli rzek i innych cieków wodnych w rozwoju osadnictwa, gospodarki i kultury na Mazowszu do końca XIX w.

Konferencja planowana jest na 1 – 2 grudnia 2022 roku. Miejscem rozpoczęcia konferencji i pierwszego dnia obrad będzie Muzeum Historyczne w Legionowie przy ul. Mickiewicza 23, drugiego natomiast – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31. Czas na wygłoszenie referatu nie powinien być dłuższy niż 20 minut. Zachęcamy do przygotowania prezentacji multimedialnej.

 

Prosimy o zgłoszenia tematów wystąpień i nadesłanie ich abstraktów do 30 czerwca 2022 r. (adres mailowe: asalina@ihpan.edu.pl, wawrzyniec.orlinski@muzeum.legionowo.pl). Publikacja wydawnictwa pokonferencyjnego przewidziana jest na rok 2023.