Aktualności

Podsumowanie projektu „Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu”

Dyrektor i pracownicy Muzeum Historycznego w Legionowie serdecznie zapraszają na spotkanie podsumowujące projekt "Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP" realizowany przez Instytut Archeologii UW oraz Muzeum Historyczne w Legionowie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia...

„Życie i twórczość Jerzego Szaniawskiego” – zaproszenie na konferencję naukową

Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Legionowo zapraszają na konferencję naukową "Życie i twórczość Jerzego Szaniawskiego", która rozpocznie się 16 marca 2018, w piątek o godz. 11.00 w Sali Senatu Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17. Program: powitanie gości ...

Wernisaż wystawy „Śladami dawnych dworów i pałaców”

W niedzielę, 11 marca w siedzibie głównej Muzeum Historycznego w Legionowie odbył się wernisaż wystawy czasowej „Śladami dawnych dworów i pałaców”. Ekspozycja przedstawia historię funkcjonujących na naszym terenie siedzib ziemiańskich a także skomplikowane losy ich właścicieli. Wernisaż uświetnili swoją obecnością prezydent miasta Roman Smogorzewski i potomkowie dawnych właścicieli obiektów prezentowanych...
Stacja kolejki jabłonowskiej

Kolej w powiecie legionowskim. Zarys historii i ślady przeszłości

„Kolej w powiecie legionowskim. Zarys historii i ślady przeszłości” to tytuł prelekcji dr. Mirosława Pakuły, która odbędzie się 18 marca 2018 r. o godz. 15.00 w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie. Kolej pojawiła się na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego pod koniec XIX w. Droga Żelazna Nadwiślańska zbudowana w 1877...

Śladami dawnych dworów i pałaców – ZAPROSZENIE

Szlacheckie dwory i pałace przez wieki stanowiły istotny element polskiego krajobrazu zarówno w kontekście architektonicznym, jak i gospodarczym. Nie inaczej było na terenach dzisiejszego powiatu legionowskiego. Najstarsze siedziby szlacheckie zaczęły powstawać w XVI wieku, a ich kres to koniec II wojny światowej. Tylko nieliczne przetrwały do naszych czasów i stały...
Henryk Zwaliński

Druga konspiracja na Północnym Mazowszu (1945-1956)

Zapraszamy na prelekcję „Druga konspiracja na Północnym Mazowszu (1945-1956), która odbędzie się 4 marca 2018 r. (niedziela) o godz. 15.00. w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie przy Al. Sybiraków 23. O najbardziej spektakularnych akcjach podziemia oraz o młodzieżowych organizacjach antykomunistycznych opowie dr Artur Bojarski. Przypomni nazwiska zasłużonych i zapomnianych...