Mikołaj Bożym

„Nasza Historia”: Mikołaj Bożym (1888-1940)

W związku z rocznicą zbrodni palmirskiej przypominamy sylwetkę Mikołaja Bożyma (1888-1940) - zasłużonego działacza samorządowego i społecznego, wójta Legionowa, zamordowanego w Palmirach 26 lutego 1940 r. Zob. artykuł J. Szczepańskiego [w:] "Nasza Historia" 2023 nr 8, s. 9. Link do artykułu