słownik biograficzny

Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919-2014)

„Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919-2014)”, wydany w 2014 r., autorstwa zespołu oficerów z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w składzie: ppłk mgr inż. Mieczysław Hucał, ppłk dr Mirosław Pakuła (red.), mjr mgr Andrzej Stefański. Słownik zawiera 119 biogramów oficerów, podoficerów i...