Medalik z Zegrza

Jednym z interesujących zabytków odkrytych podczas badań archeologicznych prowadzonych na dawnym cmentarzu parafialnym w Zegrzu (2017 r.) jest medalik wykonany z kilku materiałów.

Awers tego prostokątnego medalika przykryty został bezbarwnym szkłem, pod który został włożony papierowy obrazek z wyobrażenie postaci ludzkiej. Być może jest to przedstawienie Madonny. Stan zachowania obiektu uniemożliwia precyzyjną identyfikację postaci.

Rewers wykonano z plastycznego materiału, być może wosku, na którym wyryto napis. Niestety, jak dotąd nie udało nam się go odczytać. W górnej części tego elementu widoczny jest otworek. Może to sugerować, że rewers medalika był pierwotnie elementem innego przedmiotu i został później wtórnie wykorzystany.

Przedmiot w całości oprawiono w metalową, prawdopodobnie srebrną ramkę. Od strony napisu krawędź medalika jest prosta, od strony szkła wycinana w drobne trójkąty. W górnej części przedmiotu przytwierdzono uszko, w którym zachowały się pozostałości sznurka. Prezentowany obiekt wymaga dalszych badań, a odczytanie inskrypcji pozwoli na wskazanie kiedy powstał.

Opisany zabytek mamy nadzieję już wkrótce zaprezentować państwu na naszej nowej wystawie czasowej „Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią”