Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu

Redakcja: Wojciech Nowakowski, Wawrzyniec Orliński, Magdalena Woińska

Data i miejsce wydania: Warszawa – Legionowo 2017

Publikacja jest efektem projektu Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP prowadzonego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Muzeum Historyczne w Legionowie było głównym partnerem tego projektu. Książka zawiera 13 artykułów oraz katalog i tablice prezentujące poszczególne zespoły grobowe.

 

SPIS TREŚCI

Str. 9 – Wawrzyniec Orliński, Analiza wybranych elementów obrządku pogrzebowego z młodszego okresu przedrzymskiego na cmentarzysku w Legionowie CSP na tle podobnych obiektów z terenu Mazowsza

Str. 27 – Tomasz Bochnak, Importowane militaria kultury lateńskiej z cmentarzyska w Legionowie CSP

Str. 43 – Katarzyna Czarnecka, Unikatowe zdobienie (?) tulejek grotów z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP

Str. 51 – Przemysław Harasim, Oddziaływania kultury lateńskiej w obrębie ozdób i elementów stroju z cmentarzyska w Legionowie CSP

Str. 61 – Andrzej Maciałowicz, Celtyckie tradycje rzemieślnicze na Mazowszu w świetle znalezisk zapinek

Str. 119 – Wojciech Nowakowski, Okucie rogu do picia z Legionowa na tle znalezisk plastyki bukefalicznej w Barbaricum (zarys problematyki i kierunków planowanych poszukiwań badawczych)

Str. 135 – Wawrzyniec Orliński, Katarzyna Zdeb, Badania archeometryczne wybranych naczyń z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP

Str. 145 – Ewa Pańczyk, Lech Waliś, Wawrzyniec Orliński, Analiza metodą INAA składu pierwiastkowego wybranych zabytków żelaznych z cmentarzyska w Legionowie CSP

Str. 161 – Maurycy Stanaszek, Analiza antropologiczna materiału kostnego z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie

Str. 207 – Andrzej Szela, Gródek nad Nurcem. Zapomniane stanowisko na wschodnich rubieżach kultury przeworskiej

Str. 217 – Władysław Weker, Konserwacja wybranych zabytków metalowych z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie CSP

Str. 225 – Magdalena Woińska, Nietypowe formy naczyń odkryte na cmentarzysku kultury przeworskiej w Legionowie CSP, województwo mazowieckie

Str. 239 – Marcin Woźniak, Dwie interesujące zapinki z cmentarzyska w Kleszewie, pow. pułtuski

Str. 255 – Wawrzyniec Orliński, Magdalena Woińska, Katalog

Str. 266 – Tablice

 

Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Stron: 308

ISBN: 978-83-61375-55-2

ISBN: 978-83-944287-1-6