„Błękitna 16” – 16. Drużyna Harcerska im. Hanki Sawickiej. Z dziejów legionowskiego harcerstwa 1953-1976

Autor: Waldemar Głowacki
Data i miejsce wydania: Legionowo 2018

Książka opisuje powstanie i pierwsze lata drużyny harcerskiej „Błękitna 16” działającej w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie. Autor przedstawia jej historię z perspektywy członka drużyny, opierając się na własnych wspomnieniach, relacjach kolegów i koleżanek oraz na zapisach z kronik harcerskich. Jednym z bohaterów książki jest dh Anatoliusz Bryk, organizator drużyny i wieloletni komendant Ośrodka Legionowo ZHP. Z „Błękitną 16” związanych było jako harcerze wielu mieszkańców Legionowa, znanych później z działalności publicznej, s. 128. ISBN 978-83-944287-2-3.