Czas próby… Historia legionowskich Kolumbów

Autor: Bronisława Romanowska-Mazur
Data i miejsce wydanie: Legionowo 2010 (wydanie II poprawione 2014)

Tematem książki są losy pokolenia mieszkańców Legionowa urodzonych w latach 1920–1930, którym przyszło doświadczyć trudnych czasów II wojny światowej i walki w konspiracyjnym I Rejonie „Marianowo-Brzozów”. W publikacji znalazły się opisy zdarzeń z okresu okupacji hitlerowskiej, w tym powstania warszawskiego na terenie Legionowa i okolic. Recenzent: dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki, konsultacja naukowa: prof. dr hab. Wojciech Morawski, dr hab. Jacek Szczepański, s. 518. ISBN 978-83-930897-8-9.

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=79651&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=