Jabłonna – Ty morderco mojej młodości! Korespondencja żołnierzy niemieckich z garnizonu Jabłonna 1915–1918

Autor: Jacek Emil Szczepański
Data i miejsce wydania: Legionowo 2015

W albumie przedstawiono strukturę wojsk niemieckich Infanterie Ersatz Truppe Warschau, stacjonujących w garnizonie Jabłonna (dziś Legionowo), z bogatym materiałem archiwalnym w postaci zdjęć i tłumaczeń korespondencji, uzupełnionym planem garnizonu Jabłonna. Recenzenci: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. dr hab. Aleksander Łuczak, s. 400. ISBN 978-83-930897-7-2.