Legionowo-Przystanek dawniej i dziś

Autor: Tadeusz Szulc
Data i miejsce wydania: Legionowo 2014

Publikacja o charakterze wspomnieniowym przywołuje historię powstania i losy legionowskiej dzielnicy Przystanek. W książce znalazło się wiele odniesień do miejsc i osób związanych z dzielnicą, a także bogaty zbiór archiwalnych zdjęć, s. 104. ISBN 978-83-930897-9-6.

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=81965&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=