Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada

Autor: Jacek Szczepański
Data i miejsce wydania: Legionowo 2017

Autor książki przedstawił w zarysie dzieje społeczności żydowskiej w podwarszawskim Legionowie, od chwili powstania miejscowości w 1877 r. aż do czasów okupacji hitlerowskiej. Szczególną uwagę poświęcił funkcjonowaniu getta w Legionowie od 15 listopada 1940 r. do 3 października 1942 r. oraz Zagładzie jego ludności. Ustalił także nazwiska kilkudziesięciu mieszkańców Legionowa ratujących obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Publikacja została wydana staraniem Muzeum Historycznego. Jej druk został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji obchodów 75. rocznicy Zagłady ludności legionowskiego getta. W 2018 r. książka zdobyła wyróżnienie w XII edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane przez placówkę muzealną”, s. 192. ISBN 978-83-944287-0-9

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=81968&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=