Niemiecki obóz kwarantannowy w Zegrzu 1918 r.

Autor: Jacek Emil Szczepański
Data i miejsce wydania: Legionowo 2013

Autor scharakteryzował dzieje mało znanego niemieckiego ośrodka kwarantannowego dla byłych jeńców wojennych utworzonego w 1918 r. w twierdzy Zegrze i w garnizonie Jabłonna (dziś Legionowo). Redakcja: Zbigniew Markert, s. 48. ISBN 978-83-93087-1-0.

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=82118&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=