Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)

Autor: Jacek Emil Szczepański
Miejsce i data wydania: Warszawa 2020

Książka Jacka Emila Szczepańskiego przedstawia wyniki badań nad dziejami Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego. Autor przedstawił w niej genezę i rozwój punktów organizacyjnych POW położonych w sąsiedztwie Warszawy, tj. we wsiach Jabłonna, Chotomów, Krubin i Wieliszew, w okresie 1917–1918.

Ustalenia J. Szczepańskiego zmieniają dotychczasową wiedzę o przebiegu rozbrojenia niemieckich koszar w Legionowie i Zegrzu w listopadzie 1918 r. Autor ustalił rzeczywiste okoliczności śmierci peowiaka Antoniego Gawryszewskiego. Opracował także 46 biogramów peowiaków z terenu dzisiejszego powiatu legionowskiego. Książka została wzbogacona o wiele niepublikowanych zdjęć.

Jej recenzentami naukowymi są profesorowie: Adam Czesław Dobroński, Aleksander Łuczak i Janusz Szczepański.

Publikacja została wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w partnerstwie z Muzeum Historycznym w Legionowie.

Stron 349
ISBN 978-83-66640-00-9

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=80248&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=