Pluton 709 w konspiracji i walce (X 1939–IX 1944)

Autor: Zygmunt Duchnowski
Data i miejsce wydania: Legionowo 2014

Publikacja jest historią 709. plutonu od momentu jego sformowania w październiku 1939 r. aż do ostatnich walk w końcu września 1944 r. Autor, po wstąpieniu do konspiracji, został do niego przydzielony i w jego składzie brał czynny udział w walkach powstańczych 1944 r. Przedmowa: dr hab. Jacek Szczepański, s. 80. ISBN 978-83-930897-6-5.

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=79650&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=