Powstanie warszawskie na terenie I Rejonu Legionowo

Autor: Rafał Degiel
Data i miejsce wydania: Legionowo 2019

Książka, którą przedstawiamy stanowi efekt prac dokumentacyjnych i badawczych prowadzonych przez Muzeum Historyczne w Legionowie. Ich efekty prezentujemy z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie pojedyncze dokumenty wytworzone podczas powstania warszawskiego na terenie I Rejonu Legionowo. Materiały te, uzupełnione relacjami powstałymi w okresie powojennym pozwoliły na zrekonstruowanie militarnego aspektu prowadzonych wówczas działań powstańczych. Do najważniejszych z nich należały: udział III Batalionu w akcji „Burza” w lipcu 1944 roku, walki powstańcze I Batalionu na ulicach Legionowa w dniach 1-4 sierpnia 1944 roku.

Stron: 144
ISBN 978-83-944287-5-4.

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=81969&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=