Rodzina Skonieckich i ruch komunistyczny w Legionowie

Autor: Jacek Szczepański
Data i miejsce wydania: Legionowo 2023

Książka dr. hab. Jacka Szczepańskiego jest wynikiem badań naukowych prowadzonych w Muzeum Historycznym w Legionowie. Autor omówił w niej dzieje rodziny Skonieckich – legionowskich działaczy związanych z ruchem komunistycznym. Jan i Władysława Skonieccy zamieszkali w Legionowie na początku lat 30. XX w. Należeli do Komunistycznej Partii Polski i Czerwonej Pomocy. Podczas II wojny światowej J. Skoniecki wraz z byłymi członkami KPP założył konspiracyjną komórkę Polskiej Partii Robotniczej. J. Szczepański scharakteryzował jej działalność, m.in. na podstawie nieznanych dokumentów wywiadu Armii Krajowej. 12 stycznia 1944 r. dom Skonieckich przy ul. Królowej Jadwigi 13, został otoczony przez niemieckie siły policyjne. W walce z nimi zginęli Jan Skoniecki i jego syn Jerzy – żołnierz GL, a także Władysława Skoniecka, 13-letni wychowanek Władysław Nalazek oraz niezidentyfikowana kobieta. Autor ujął losy Skonieckich i członków legionowskiej PPR–AL w szerszym kontekście historycznym i społeczno-politycznym. Omówił udział oddziału AL w Powstaniu Warszawskim w I Rejonie oraz okoliczności wkroczenia Armii Czerwonej do Legionowa. Przedstawił sposoby kreowania po wojnie legendy rodziny Skonieckich. Zasygnalizował złożoność problematyki, a także fakt, że po zmianach ustrojowych w 1990 r. Skonieccy zniknęli z legionowskiej historiografii i pamięci instytucjonalnej. Książkę recenzowali profesorowie Adam Czesław Dobroński i Aleksander Łuczak.

271 stron.

ISBN 978-83-963883-I-5