Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie

Data i miejsce wydania: Legionowo 2009.

Katalog do wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie, otwartej 21 maja 2009 r. Zawiera przedstawiane na wystawie wyniki badań archeologicznych ze stanowiska na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, prowadzonych przez Muzeum Historyczne w Legionowie od 2008 r., ilustr., s. 12.

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=81966&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=