Zegrze. Zapomniane miasto nad Narwią

Autor: Rafał Degiel, Wawrzyniec Orliński, dr Magdalena Woińska
Miejsce i data wydania: Legionowo 2020

Folder przedstawia wyniki interdyscyplinarnych studiów obejmujących badania archeologiczne, materiałoznawcze, archiwalne, kartograficzne i terenowe. Zawiera wiele nowych ustaleń.

Folder jest uzupełnieniem wystawy, a jednocześnie niezależnym bytem.

Zawiera on następujące treści: Przedmowa, Wstęp, Zanim powstało Zegrze, Zarys dziejów Zegrza. Nazwa, Zarys dziejów Zegrza. Historia, Zarys dziejów Zegrza. Parafia, Zarys dziejów Zegrza. Przeprawa, Badania archeologiczne. Zegrze, Artefakty, Mieszkańcy Zegrza, Literatura.

Publikacja została wydana przez Muzeum Historyczne w Legionowie.

Stron 43
ISBN 978-83-944287-7-8