Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania (seria Archaeologica Hereditas, 14)

Redakcja: Katarzyna Zdeb
Data i miejsce wydania: Warszawa – Zielona Góra – Głogów – Legionowo 2018

Publikacja jest zbiorem 22 artykułów dotyczących problemów związanych z przechowywaniem ruchomych zabytków archeologicznych w Polsce. Stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, która została zorganizowana przez Instytut Archeologii UKSW, Państwowe Muzeum Archeologiczne i Muzeum Historyczne w Legionowie. Artykuły te stanowią niezwykle istotny głos w dyskusji nad zmianami prawnymi, mającymi na celu poprawę stanu przechowywania masowych znalezisk archeologicznych.

Stron 216

ISBN 978-83-946496-9-2
ISBN 978-83-940985-9-9
ISBN 978-83-944287-4-7
ISSN 2451-0521