De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego

Wystawa De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego przedstawia dotychczasowe wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie powiatu legionowskiego. Trzonem wystawy są jednak przede wszystkim zabytki pochodzące z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie. Odkryto tam ponad 300 obiektów archeologicznych, z czego zdecydowaną większość możemy wiązać z funkcjonującą na przełomie er kulturą przeworską. Znaczna część grobów, zgodnie z panującymi w kulturze przeworskiej zwyczajami, była wyposażona w dary. Zmarłych palono na stosie wraz z przedmiotami, których używali na co dzień, a ich szczątki umieszczano w jamie wykopanej w ziemi lub w glinianej popielnicy. Dary grobowe były wyznacznikami płci i pozycji społecznej. Do grobów mężczyzn często wkładano broń – groty włóczni, miecze, metalowe elementy tarczy a także ostrogi, nożyce, krzesiwa, części pasa i przybory toaletowe – brzytwy i szczypczyki. Kobiety otrzymywały drewniane szkatułki (zachowały się oczywiście tylko ich części metalowe), klucze, nożyki, igły, szydła i przęśliki. Część darów grobowych, a przede wszystkim broń, było „uśmiercanych” przez rytualnie gięcie i łamanie. Na wystawie prezentowane są przedmioty codziennego użytku, broń oraz najliczniejsza grupa zabytków – ceramika.

Do najciekawszych znalezisk odkrytych na cmentarzysku w Legionowie z pewnością można zaliczyć wykonane z brązu, unikatowe dolne okucie rogu do picia. Ma kształt głowy byka z zachowaną w jednym oku inkrustacją ze szkła. Niezwykła uroda tego przedmiotu spowodowała, że stał się symbolem całej wystawy.

Na ekspozycji obejrzeć można również znaleziska z innych okresów i epok. Tereny powiatu legionowskiego zamieszkane były bowiem już od schyłku starszej epoki kamienia. Poczesne miejsce na ekspozycji zajmuje prezentacja zabytków pozyskanych w trakcie badań XVII wiecznego dworu wazowskiego w Nieporęcie.

Zapraszamy serdecznie na odbycie wraz z nami podróży w przeszłość i wspólną refleksję nad tym, co już minęło, ale możemy to podziwiać dzięki pracy archeologów, konserwatorów i muzealników. Zabytki, świadczące o naszych przodkach i wydobyte „z głębokości” (de profundis) – z osad i cmentarzysk znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego są naszym wspólnym dziedzictwem i bogactwem.

Wystawę można zwiedzać również za pomocą audioprzewodnika muzealnego. Więcej informacji poniżej:

Audioprzewodnik muzealny