Dzieje Garnizonu Legionowo. Czas wojen i pokoju

Wystawa stała „Dzieje Garnizonu Legionowo. Czas wojen i pokoju” prezentuje ponad 270 pamiątek ze 120-letniej historii garnizonu. Eksponaty pochodzą ze wszystkich etapów działalności wojska w Legionowie. Najstarszy dział dotyczy pierwszych lat istnienia garnizonu (1892-1915) i związany jest z jednostkami rosyjskimi. Znajdują się tu między innymi atelierowe fotografie carskich oficerów, odznaki, klamry od pasów i guziki. Cennymi zabytkami są niemieckie pocztówki przedstawiające wygląd koszar w okresie I wojny światowej. Interesujące są także zabytki związane z działalnością unikatowych jednostek Wojska Polskiego stacjonujących w Legionowie w okresie międzywojennym, takich jak 1. Dywizjon Pociągów Pancernych czy 2. Batalion Balonowy. Wyróżniają się tu pamiątki dotyczące oficerów 2. BB biorących udział w krajowych i międzynarodowych zawodach balonowych. Dział poświęcony okresowi okupacji niemieckiej (1939-1944) zawiera cenne świadectwa aktywnej działalności konspiracyjnej w Legionowie, między innymi egzemplarz biuletynu informacyjnego „Reduta” oraz zawartość plecaka powstańca z 704. Plutonu I Rejonu AK „Marianowo-Brzozów” (Legionowo). Wystawa obejmuje również pamiątki dotyczące budynku w którym mieści się Filia „Piaski” oraz eksponaty związane ze stacjonującą przeze wiele lat w Legionowie 1. Warszawską Dywizją Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Integralną częścią wystawy jest artyleryjska ekspozycja plenerowa, znajdująca się dawniej w pobliżu Domu Tradycji 1. WDZ.