Dzieje Legionowa 1877-1990

W pawilonie przy ul. A. Mickiewicza 23 14 maja w Noc Muzeów otwarta została długo oczekiwana wystawa stała Dzieje Legionowa 1877–1990. Zwiedzający mogą zobaczyć wiele niepowtarzalnych eksponatów – świadectw minionych czasów. W sumie na wystawie zaprezentowane zostały 363 zabytki. Przedmioty pochodzą przede wszystkim ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie, od osób prywatnych oraz z wypożyczeń. Wystawa powstała dzięki pozyskanym przez Gminę środkom w ramach funduszy RPO.

Na ekspozycji znajdą się najważniejsze zabytki ukazujące historię miasta. Zaprezentowane tu zostały zagadnienia związane z początkami miasta – zwłaszcza czynnikami miastotwórczymi (budowa Kolei Nadwiślańskiej, funkcjonowanie letniska Gucin, rozwój garnizonu oraz działanie huty szkła „Jabłonna”). W roku 1919 gen. Bolesław Roja nadał koszarom Jabłonna nazwę „Legionowo”, w nawiązaniu do czynu legionowego.

Następny temat ekspozycji koncentruje się wokół parcelacji gruntów dokonanej przez rodzinę hrabiów Potockich. Tu zwiedzający mogą obejrzeć po raz pierwszy Kronikę Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny, karta po karcie, dzięki poddaniu jej digitalizacji.

Okres dwudziestolecia międzywojennego w historii naszego miasta zobrazowany został szczególnie pod kątem legionowskiego przemysłu, obrazów życia codziennego i tradycji balonowych. Szczególną uwagę zwraca motocykl „Podkowa”, produkowany w latach 30. w podlegionowskim Poniatowie. Motocykl został wypożyczony z warszawskiego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Następnym tematem jest czas II wojny światowej. Zobrazowane zostały represje wobec mieszkańców Legionowa i formy konspiracji – tajne nauczanie i walka wyzwoleńcza. Kolejne gabloty dotyczą okresu powojennego. W czasach PRL-u dla Legionowa najważniejsza była działalność Fabryki Domów oraz Aviotexu, dzięki któremu miasto zasłynęło jako twórca spadochronów i namiotów. W okresie Solidarności działały w Legionowie tajne drukarnie.

Wystawa zachęca do szerszego spojrzenia na dzieje Legionowa. Pokazuje jego dynamiczny rozwój i ciekawe karty historii. Każdy pokazywany na wystawie temat otwiera wiele interesujących zagadnień i zachęca do dalszych poszukiwań.