20 lat samorządu legionowskiego

Inspiracją do powstania opracowania z 2010 r. pt. „20 lat samorządu legionowskiego 1990 – 2010” stały się obchody dwudziestolecia legionowskiego samorządu. Autorka książki Jolanta Załęczny w rozpoczynającym rozdziale „Powstanie odrodzonego samorządu lokalnego” nakreśla rys historyczny władz miasta Legionowa i przypomina pokrótce historię narodzin gminy Legionowo. W kolejnych pięciu rozdziałach przedstawia poszczególne kadencje władz gminy Legionowo po przełomowym 1990 roku: w latach 1990–1994, 1994–1998, 1998–2002, 2002–2006 oraz 2006–2010. Znajdziemy tu m.in. wyniki kolejnych wyborów samorządowych, z listami nazwisk radnych oraz składy osobowe komisji Rady Miasta z poszczególnych lat. Osobny rozdział poświęcony jest gospodarce komunalnej i zagadnieniom zaopatrzenia miasta w wodę, rozbudowy sieci wodociągowej, podłączenia do oczyszczalni ścieków, oczyszczania z odpadów stałych czy zaopatrzenia w energię cieplną. W rozdziale „Zmiana oblicza Legionowa” ukazany zostaje systematyczny rozwój sytuacji mieszkaniowej legionowian, rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego, kwestie oświetlenia ulic i komunikacji miejskiej.

W dalszej części książki poznajemy partnerów pozyskanych przez miasto do współpracy międzynarodowej w ciągu opisywanych dwudziestu lat oraz działania na rzecz kształtowania tradycji patriotycznych i poczucia tożsamości lokalnej. Tu znajdziemy m.in. historię powstania symboliki miasta, ustanowienia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Legionowo i Zasłużonego dla Legionowa oraz przykłady upamiętniania wydarzeń i osób z przeszłości miasta i regionu.

Opracowanie zawiera wiele informacji dotyczących okresu po reformie samorządowej 1990 roku, w tym m.in.: oświaty (działalność szkół i przedszkoli), kultury i sportu (tu: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historyczne w Legionowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz inne inicjatywy kulturalne i sportowe), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, bezpieczeństwa mieszkańców czy Młodzieżowej Rady Miasta. W publikacji przybliżono również wkład samorządu legionowskiego w utworzenie powiatu.

Jolanta Załęczny w swojej publikacji zestawia i podsumowuje dokonania samorządu legionowskiego z dwudziestu lat jego działalności (1990-2010), ale także, co ważne, jednocześnie odnotowuje nazwiska wielu ludzi, którzy przez ten czas pracowali na rzecz środowiska lokalnego.