2 Batalion Balonowy

Zeszyt „2. Batalion Balonowy” autorstwa Zygmunta Kozaka, Zbigniewa Moszumańskiego i Jacka Szczepańskiego składa się z trzech części. Pierwsza omawia funkcjonowanie w Legionowie różnych jednostek balonowych w okresie międzywojennym, z których w 1929 r. sformowano 2. Batalion Balonowy. Druga dotyczy udziału w walkach września 1939 r. żołnierzy kompanii balonów zaporowych i obserwacyjnych. Trzecią część zeszytu tworzą biogramy najsłynniejszych oficerów i pilotów balonowych związanych z Legionowem: płk. Franciszka Hynka (1897–1958), kpt. Zbigniewa Burzyńskiego (1902–1971), mjr. Władysława Pomaskiego (1895–1981) oraz dowódców 2. Batalionu Balonowego ppłk. Aleksandra Wilcza (1885–1969) i ppłk. Juliana Sielewicza (1892–1940).

Zeszyt opublikowała Oficyna Wydawnicza „Ajaks” w cyklu „Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej”. Seria, zapoczątkowana w 1989 r., liczy obecnie ponad 200 zeszytów. Kolory ich okładek oznaczają poszczególne rodzaje broni: granatowy – piechotę, czarny – saperów i broń pancerną, zielony – artylerię, amarantowy – kawalerię. Wydany w 2006 r.  zeszyt o 2. Batalionie Balonowym otworzył serią żółtą, czyli lotnictwo.