Tradycje i współczesność SPWL Zegrze

Publikacja autorstwa Marka Dąbrowskiego „Tradycje i współczesność Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej” wydana została w 2010 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Opracowanie poświęcone jest byłej szkole wojskowej istniejącej w Zegrzu w latach 2004–2010. Funkcjonowała ona na prawach jednostki wojskowej w oparciu o statut nadany przez dowódcę WL i podporządkowana była  dowódcy Wojsk Lądowych. Kształciła podoficerów wojsk łączności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a jej absolwenci mianowani byli na stopień kaprala. 8 listopada 2009 r. szkoła przyjęła imię gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.

Publikacja zawiera krótki zarys historyczny Zegrza, opis symboli SPWL w Zegrzu, w tym  m.in. historię sztandaru Szkoły i symbolikę jego elementów, odznaki Szkoły oraz spis jednostek wojskowych, których tradycje dziedziczyła. Przypomniana została także uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej dziewiątą rocznicę powstania pierwszej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Łączności.

Autor przybliżył również życie i osiągnięcia patronki Elżbiety Zawackiej (zm. w 2009 r.) –  profesor nauk humanistycznych i drugiej w historii Polski generał brygady Wojska Polskiego. Ponadto w opracowaniu znajdziemy m.in. strukturę kursów i szkoleń odbywających się w SPWL, a w załącznikach kopie dokumentów dotyczących Szkoły, regulaminy, wykaz z nazwiskami i latami służby komendantów i dowódców oraz listę absolwentów SPWL z lat 2004–2009.