Saga rodzinna

Apolonia Cudna-Kowalska urodziła się w 1928 r. w Chotomowie. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką i sanitariuszką w Obwodzie „Obroża”, w konspiracji działała pod pseudonimem „Amelka”, jako harcerka Szarych Szeregów należała do chotomowskiej drużyny „Burza”. Mieszkańcom Chotomowa była znana jako inicjatorka ufundowania sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ale także wieloletni prezes Koła nr 11 ŚZŻAK w Chotomowie i wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK. Angażowała się w sprawy gminy Jabłonna. Była też współautorką i redaktorką monografii „Chotomów, Jabłonna od wieków razem” (1998) i „Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce” (2004), jak również redaktor naczelną „Powstańca Warszawskiego”, redagowała ponadto Zeszyty Historyczne „Na przedpolu Warszawy”.

„Saga rodzinna” powstała z chęci ocalenia od zapomnienia przekazów ustnych osób bliskich Autorce – matki, ojca, sióstr, siostry ciotecznej Zofii ze Skirzyńskich Zboralskiej, a także własnych relacji i wspomnień. W tym celu wykorzystała dokumenty i zdjęcia z rodzinnego archiwum, a także część swoich zapisków, zatytułowanych „Z dnia na dzień”, tworzonych przez wiele lat, kiedy utrwalała „na gorąco” to, co się wokół niej działo – w pracy, w kraju, w życiu własnym i najbliższej rodziny. Jak sama mówi, nie sięgała do archiwów, by udoskonalić zgromadzone materiały.

We wspomnieniach Autorka wraca pamięcią m.in. do Chotomowa z czasu swego dzieciństwa i młodości, przywołuje lata drugiej wojny światowej i konspiracyjną działalność w harcerstwie,  trudne lata powojenne, w tym okres studiowania na  polonistyce UW i pracę w charakterze nauczycielki w chotomowskiej szkole i wiele innych.  Dużo miejsca poświęca, oczywiście, członkom swojej rodziny. Materiał wspomnieniowy przeplata wieloma archiwalnymi zdjęciami.