Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce

Publikacja „Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce”, wydana pod redakcją Poli Cudnej-Kowalskiej przez Koło nr 11 Chotomów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ukazała się w 2004 r. Znajdziemy w niej historię konspiracji i walk lat 1939–1945 na terenie Chotomowa, Jabłonny, Legionowa, Olszewnicy i okolic. Jak poprzednio, opracowanie jest zbiorem artykułów i wspomnień autorstwa kilku osób.

Książkę rozpoczyna rozdział o życiu codziennym mieszkańców opisywanych terenów w czasie okupacji, w tym m.in. sposoby przetrwania (m.in. szmugiel, handel), działalność miejscowych młynów i mleczarni, funkcjonowanie instytucji Arbeitsamtu (Urzędu Pracy), urzędu gminy, poczty, sądu, posterunków policji polskiej i żandarmerii niemieckiej. Świadkowie wydarzeń przypominają o represjach wobec ludności cywilnej, tragicznych losach mieszkańców pochodzenia żydowskiego i utworzeniu getta w Legionowie w 1940 r., wskazują miejsca mordów i egzekucji, w tym jednego z największych w powiecie legionowskim – Palmiry w 1940 r.

Dalsza część poświęcona jest konspiracji i powstaniu 1944 r. na omawianym terenie, należącym do I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK „Obroża”, przy tym szczególnie uwzględnione są Jabłonna i Chotomów. W publikacji przedstawiono m.in. funkcjonowanie dowództwa i oddziałów, akcje sabotażowe i dywersyjne, szkolenia żołnierzy, miejsca kryjówek broni, a także historię hufca „Rój-Tom”, drużyn harcerskich z Chotomowa i Jabłonny oraz tajnego nauczania. Znajdziemy tu również artykuł poświęcony niemieckiemu garnizonowi w Legionowie.

W osobnych rozdziałach zgromadzone zostały relacje, wspomnienia, miejsca pamięci narodowej w Jabłonnie i Chotomowie, notki biograficzne o dowódcach, informacje o poległych oficerach i żołnierzach I Rejonu. Tom opatrzono indeksem osobowym.