Historyczne miejsca, obiekty Zegrza i okolic

Opracowanie Mirosława Pakuły pt. „Historyczne miejsca, obiekty Zegrza i okolic” z 2004 r. należy do wydań okolicznościowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Autor dokonał w nim przeglądu ciekawych historycznie miejsc oraz obiektów Zegrza i okolic.

W pierwszym rozdziale przybliżył dzieje szesnastu z nich znajdujących się  na terenie Zegrza (Północnego) i Zegrza Południowego (zarówno tych istniejących do dziś, jak i już nieistniejących). Wśród opisów znalazły się więc: zegrzyńskie mosty, dawny Trakt Grodzieński (inaczej: Kowieński, szosa Warszawska), ulica Groszkowskiego – główna ulica Zegrza, Kościół Garnizonowy, cmentarze dla mieszkańców miejscowości, forty carskie twierdzy Zegrze, pałac Krasińskich, tzw. „Górka głodowa”, kasyno i koszary wojskowe, stacja kolejowa w Zegrzu Południowym, poligon tzw. „Skubianka” i strzelnica w Zegrzu, Zalew Zegrzyński, przedwojenny jachtklub Centrum Wyszkolenia Łączności i pływalnia żołnierska na Narwi w Zegrzu Południowym.

W drugim rozdziale, dotyczącym okolic Zegrza, opisane zostały: forty w Dębem i Beniaminowie, koszary w Białobrzegach, kościoły i cmentarze w Woli Kiełpińskiej, Nieporęcie i Wieliszewie, pałac Radziwiłłów w Jadwisinie, dworek Szaniawskich i młyn w Zegrzynku oraz zapora w Dębem.

Zebrany materiał wzbogacono licznymi zdjęciami oraz mapami.