„Jabłonna – ty morderco mojej młodości! Korespondencja żołnierzy niemieckich z garnizonu Jabłonna 1915–1918”

Album autorstwa Jacka Emila Szczepańskiego „Jabłonna – ty morderco mojej młodości! Korespondencja żołnierzy niemieckich z garnizonu Jabłonna 1915–1918” ukazał się w 2015 r. jako kolejna publikacja Muzeum Historycznego w Legionowie.

Książka jest efektem wieloletnich badań nad funkcjonowaniem garnizonu przy stacji kolejowej Jabłonna (Legionowo), prowadzonych przez Muzeum Historyczne w Legionowie od 2007 r. Autor zgromadził w niej pokaźny zbiór fotografii, głównie formatu pocztówkowego (Feldpostkarte), przedstawiających żołnierzy niemieckich jednostek stacjonujących w Jabłonnie. Z poczty garnizonowej wysyłali oni mnóstwo swoich zdjęć do bliskich w Niemczech. Najwięcej fotografii pochodzi ze Zgrupowania Piechoty Zapasowej Warszawa (Enfanterie Ersatz Truppe Warschau), w którym podczas pobytu w Jabłonnie od grudnia 1915 r. do maja 1918 r. przeszkolono kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w systemie zmianowym. Zamieszczone w publikacji fotografie mają walory dokumentacyjne, przedstawiają żołnierzy w mundurach i uzbrojeniu, pokazują zabudowę koszarową, często już nieistniejącą, pozwalają więc odtworzyć funkcjonowanie koszar z tamtego czasu. Autor podaje numery budynków koszarowych, które można odczytać ze zdjęć niemieckich, tak aby umożliwić odnalezienie ich na dołączonym planie koszar, opracowanym przez architekta Macieja Modzelewskiego. Każde z prezentowanych zdjęć opatrzono komentarzem historycznym, a całość została podzielona na poszczególne bataliony niemieckiego zgrupowania. W rozdziale Odzyskanie niepodległości na podstawie aktualnych badań zostały wyjaśnione okoliczności rozbrojenia Niemców i przybliżone wydarzenia, które rozegrały się w jabłonowskim garnizonie w listopadzie 1918 r.

W albumie nalazły się również ilustracje z okresu walk rosyjsko-niemieckich stoczonych w okolicach Jabłonny w sierpniu 1915 r., zdjęcia z początku okupacji niemieckiej w Serocku, Zegrzu i Jabłonnie oraz wybór stempli listowych widniejących na korespondencji wysyłanej przez żołnierzy z poczty Lager Jablonna.

 

Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej pod adresem:

Link