Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada

W sobotę 3 października 2020 r. minęła kolejna rocznica zgładzenia ludności żydowskiej z legionowskiego getta. W związku z powyższym proponujemy zmianę kolejności zamieszczania regionalnych publikacji, aby przedstawić książkę o tym jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Legionowa.

Publikacja autorstwa Jacka Emila Szczepańskiego pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada” wydana została przez Muzeum Historyczne w Legionowie w 2017 r. Powstała we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie. Autor przedstawia najnowsze wyniki badań prowadzonych w Muzeum Historycznym w Legionowie na temat wojennych losów ludności żydowskiej w naszej miejscowości. Rozpoczyna je krótki rozdział na temat rozwoju osadnictwa żydowskiego na terenie Legionowa. Dalsze części poświęcone są sytuacji ludności żydowskiej po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 r. i powołaniu członków Rady Żydowskiej (Judenratu) w Legionowie. W osobnym rozdziale autor omówił utworzenie przez Niemców i funkcjonowanie Dzielnicy Żydowskiej w Legionowie w okresie od 15 listopada 1940 r. do 3 października 1942 r. Następnie opisał samą akcję zbrodniczej likwidacji getta, a także krwawe egzekucje na Bukowcu i w Piekiełku. Rozdział Biedny chrześcijanin patrzy na getto to spojrzenie na różne postawy Polaków wobec rozgrywających się wydarzeń. Osobne rozdziały przybliżają sylwetki osób odznaczonych medalem i tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

W aneksach znajduje się wykaz nielicznych legionowian ocalałych z Zagłady, kalendarium wydarzeń oraz spis żydowskich właścicieli nieruchomości w Legionowie z końca lat 30. XX w. W końcowej części opublikowano wygląd tablicy ostrzegawczej zakazującej wstępu na teren getta. Ten cenny zabytek można zobaczyć w legionowskim muzeum. Książkę uzupełnia mapka z granicami getta w Legionowie, która odzwierciedla najnowszy stań badań.