Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009

Wydanie „Monografii Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009”, autorstwa Jolanty Załęczny zbiegło się z obchodami 30-lecia istnienia TPL oraz z 90-leciem nadania nazwy „Legionowo”. Publikacja powstała na bazie materiałów zgromadzonych w archiwum TPL, głównie protokołów z posiedzeń zarządów i z walnych zjazdów oraz bogatej korespondencji. Cennym źródłem były kroniki TPL prowadzone przez Lucjana Chojnowskiego. Wykorzystano ponadto artykuły drukowane w prasie lokalnej: „To i Owo”, „Gazecie Powiatowej”, „Gazecie Miejscowej” oraz „Naszym Legionowie”, a także archiwalia zgromadzone w Referacie Promocji i Rozwoju Społecznego w Starostwie Powiatowym w Legionowie i zbiorach Muzeum Historycznego w Legionowie. Niezwykle pomocne okazały się wspomnienia i domowe albumy osób związanych od lat z TPL.

Monografia w szczegółowy sposób prezentuje bogaty dorobek Towarzystwa z pierwszych trzydziestu lat jego działalności. Przypomina tradycje ruchu społecznikowskiego i regionalnego na terenie Legionowa, okoliczności powstania Towarzystwa Przyjaciół Legionowa oraz działania podejmowane przez TPL w latach 1979-2009. Sporo miejsca poświęcono działalności statutowej na rzecz społeczności lokalnej, znajdziemy tu opisy zaangażowania Towarzystwa w lokalne inicjatywy, organizację spotkań z ciekawymi ludźmi i spotkań okolicznościowych, sesji popularnonaukowych, udział w przedsięwzięciach miejskich i powiatowych, promocjach książek dotyczących Legionowa, konkursach, wystawach tematycznych i autorskich oraz koncertach. Osobny rozdział poświęcono przypomnieniu imprez dla członków i sympatyków TPL, czyli wycieczkom, piknikom, wigiliom, balom karnawałowym.

W monografii znajdziemy wszystkie instytucje naukowe, kulturalne i towarzystwa, z którymi TPL przez te wszystkie lata podejmował współpracę. Osobny rozdział poświęcono działalności wydawniczej, gdzie zaprezentowane zostały książki opublikowane przez TPL od roku 1994 do 2008. Nie mogło też zabraknąć miejsca dla galerii prezesów i wiceprezesów, a także zasłużonych dla Towarzystwa działaczy oraz członków honorowych. Na końcu publikacji znalazły się składy osobowe poszczególnych zarządów kolejnych dziewięciu kadencji oraz lista wszystkich członków TPL z lat 1979-2009.

Publikację wzbogacają zamieszczone zdjęcia.