Niemiecki obóz kwarantannowy w Zegrzu 1918 r.

Książkę autorstwa Jacka Emila Szczepańskiego pt. „Niemiecki obóz kwarantannowy w Zegrzu 1918 r.” wydało Muzeum Historyczne w Legionowie w 2013 r.

Opracowanie poświęcone jest byłym jeńcom niemieckim wracającym z długoletniej niewoli w Rosji, którzy pod koniec I wojny światowej odbywali kwarantannę przed powrotem do ojczyzny. Ich miejscem pobytu były m.in. ośrodki zorganizowane w twierdzy Zegrze i garnizonie Jabłonna (dziś Legionowo). Autor przedstawia strukturę organizacyjną tych ośrodków, infrastrukturę pomocniczą, czyli instytucje wspierające funkcjonowanie obozu, podaje stany osobowe w koszarach i liczbę Niemców tu przebywających, opisuje działanie szpitala garnizonowego w Zegrzu Południowym. Zwraca uwagę na bogatą ofertę festynów sportowo-rozrywkowych oraz Niemiecki Teatr nad Narwią, które uatrakcyjniały żołnierzom czas i były wówczas słynne w całym Gubernatorstwie Warszawskim.

Podstawę do odtworzenia historii obozu w Zegrzu stanowiła obszerna korespondencja prowadzona na kartach pocztowych między żołnierzami odbywającymi w Zegrzu kwarantannę a ich rodzinami w Niemczech, pochodząca z kolekcji autora i Marka Mazura. W opracowaniu zostały  wykorzystane także m.in. dokumenty Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (1915-1918) z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Zamieszczone w publikacji fotografie ilustrują opisane życie obozowe.