Pluton 709 w konspiracji i walce (X 1939–IX 1944)

Wydana przez Muzeum Historyczne w Legionowie w 2014 r., książka autorstwa por. Zygmunta Duchnowskiego ps. „Buk” zatytułowana „Pluton 709 w konspiracji i walce (X 1939–IX 1944)” to historia 709. Plutonu – od pierwszych dni jego sformowania w październiku 1939 r. aż do ostatnich walk w końcu września 1944 r.

Podstawą niniejszego opracowania był maszynopis historii plutonu 709, który Autor ukończył w 2007 r. Połączono w nim  wspomnienia Zygmunta Duchnowskiego z materiałami przekazanymi przez kpr. podchorążego (ppor. rez.) Stanisława Stamirowskiego ps. „Czarny”. We współpracę były zaangażowane również inne osoby biorące udział w ruchu konspiracyjnym I Rejonu „Marianowo-Brzozów”: były adiutant dowódcy I Rejonu kpt. Edward Dietrich ps. „Ralf”, łączniczka Barbara Rykaczewska ps. „Joanna” i Gabriela Rykaczewska-Gabrysiak ps. „Ela” oraz kpr. Zdzisław Dudziński ps. „Lipka”, odpowiedzialny za opracowanie strony graficznej maszynopisu.

Zygmunt Duchnowski wstąpił do konspiracji w kwietniu 1941 r., po ukończeniu tajnej Szkoły Partyzanta w ramach szkolenia wojskowego w I Rejonie „Marianowo-Brzozów”  przydzielono go do 709. plutonu 3. kompanii 1. batalionu I Rejonu. Z plutonem tym brał czynny udział w walkach powstańczych 1944 r.

Opracowanie zawiera informacje dotyczące powstania plutonu, struktury oddziałów I Rejonu, przebiegu samego szkolenia wojskowego na tym terenie, nazwiska instruktorów i żołnierzy z plutonu 709, którzy ukończyli kurs. Znajdziemy tu także adresy mieszkań, w których odbywały się zajęcia, miejsca szkoleń praktycznych, opisy sposobu budowania skrytek do magazynowania broni oraz lokalizacje domów, w których je zakładano. Szczegółowo zostały opisane działania powstańcze w I Rejonie aż do września 1944 r., natomiast w rozdziale Wykazy i uzupełnienia znalazły się lista nazwisk, pseudonimów i funkcji dowództwa I Rejonu Legionowo, wykaz żołnierzy plutonu 709, struktura plutonu na godzinę „W”, dane liczbowe na temat uzbrojenia, nazwiska dowódców i żołnierzy oraz rodzaj uzbrojenia 6. kompanii III batalionu w „Grupie Kampinos”. Na koniec umieszczono listę poległych, rannych i zmarłych żołnierzy plutonu 709 w latach 1943–1982.