Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958)

Wydanie książki w 2008 r. zbiegło się z obchodami 50. rocznicy tragicznej śmierci ppłk. Franciszka Hynka. Oficyna Wydawnicza „Ajaks” uczciła w ten sposób pamięć o wielkim pilocie. Autorami publikacji „Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958)” są Zygmunt Kozak, Zbigniew Moszumański i Jacek Szczepański.

Jest to pierwsze pełne opracowanie życiorysu tego zasłużonego w sporcie balonowym pilota, prostujące wiele nieścisłości i błędów, jakie pojawiały się jego temat wcześniej w dostępnych wydawnictwach, publikacjach prasowych czy internecie. Prace badawcze nad materiałami archiwalnymi do książki prowadzone były w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowego Biura Badań Historycznych w Warszawie, Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Niniejszy szkic biograficzny odsłania przed czytelnikiem postać Franciszka Hynka przede wszystkim jako pilota znanego ze swych nieprzeciętnych zdolności, zawodnika odnoszącego sukcesy  w krajowych i międzynarodowych zawodach balonowych okresu międzywojennego, uczestnika pierwszego polskiego lotu wysokościowego w 1933 r. Także jako postać związaną od 1925 r. z Legionowem poprzez służbę w polskich wojskach balonowych, od 1929 r. do wybuchu II wojny światowej w legionowskim 2. Batalionie Balonowym. Ciekawostką jest rozdział, w którym opisuje się jego wkład w rozwój legionowskiego sportu. Warto pamiętać bowiem, że w połowie lat 30. kpt. Hynek był prezesem Wojskowego Klubu Sportowego „Wzlot”, funkcjonującego przy 2. Batalionie Balonowym. Za jego prezesury przy klubie powstała sekcja motocyklowa (w publikacji znajdziemy zdjęcia z I Zawodów Motocyklowych WKS w 1938 r.), utworzono sekcję kajakową, a w 1937 r. organizowano regularne mecze siatkówki między WKS „Wzlot” a legionowskim ogniskiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.

Książka przybliża postać ppłk. Franciszka Hynka, podając wiele nowych faktów na jego temat. Opiera się na aktach personalnych, dokumentach, relacjach i wspomnieniach. Zawiera także ponad trzydzieści niezwykle ciekawych zdjęć, w tym ukazujących międzywojenne Legionowo.