Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Część 3

„Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Wydawcy i serie” ukazał się w 2007 r. dzięki Towarzystwu Przyjaciół Legionowa. Jest to trzeci album autorstwa Jacka Szczepańskiego gromadzący najstarsze pocztówki z miejscowości powiatu legionowskiego, pochodzące z własnych zbiorów filokartystycznych autora. Wśród zebranych w nim 54 reprodukcji dawnych kart pocztowych znalazły się niezwykle cenne egzemplarze, jak choćby: najstarsza pocztówka z powiatu legionowskiego z 1899 r. przedstawiająca bramę ks. Józefa Poniatowskiego w Jabłonnie (za najstarszą do tej pory uchodziła karta z Jabłonny z 1900 r.), kartka z autografem młodego Jerzego Szaniawskiego z początku XX w. czy ze zdjęciem poety Władysława Broniewskiego z czasu jego służby w zegrzyńskich koszarach w 1917 r. Oprócz tego znajdziemy tu inne karty − z Legionowa, Janówka, Zegrza, Zegrzynka, Woli Kiełpińskiej, Jadwisina, Serocka, Popowa.

Album nie tylko zawiera kolejną porcję historycznych pocztówek z powiatu. Autor we wstępie pt. „Wydawcy kart pocztowych na ziemiach powiatu legionowskiego 1899–1945” przybliża „pocztówkę jako zjawisko samo w sobie, podlegające refleksji naukowej”, opisuje pochodzenie nazwy „pocztówka” i odtwarza jej dzieje. Poprzez katalog odnalezionych pocztówek z okresu 1899–1945 próbuje on też ustalić jak najpełniejszą listę lokalnych wydawców. Jak w poprzednich częściach, do każdej pocztówki dołączony jest komentarz historyczny, data obiegu pocztowego oraz nazwa wydawcy.