Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny

„Powiat legionowski. Przewodnik subiektywny” to publikacja z serii „Tradycja Mazowsza”, wydana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z Agencją Wydawniczą „Egros”. Przewodniki tej serii są monograficznymi opracowaniami prezentującymi historyczne i turystyczne walory powiatów województwa mazowieckiego.

Prezentowany tom, autorstwa Jacka Szczepańskiego, poświęcony powiatowi legionowskiemu, ukazał się w 2011 r. Informacje zebrane w przewodniku to efekt 20-letnich poszukiwań, wywiadów i badań historycznych Autora. Publikację rozpoczyna opis środowiska geograficznego i walorów przyrodniczych regionu oraz zarys dziejów historycznych powiatu legionowskiego od czasów najdawniejszych, przez średniowiecze i kolejne stulecia, aż po wiek XX. W rozdziale poświęconym prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu znajduje się m.in. charakterystyka ubioru gospodarzy na tym terenie, przykłady śladów kultury ludowej oraz opis symboliki herbów powiatu i jego poszczególnych gmin: Jabłonny, Nieporętu, Wieliszewa, Serocka, Legionowa.

Część zatytułowana Przewodnik subiektywny po powiecie legionowskim zawiera przegląd najważniejszych zabytków i mało znanych ciekawostek związanych z 31 miejscowości powiatu legionowskiego, takich jak np. pobyt Pabla Picassa w Serocku czy niezwykła pompa z lat 30. na rynku w Nieporęcie pochodząca z warszawskiej wytwórni Paszewina. Natomiast rozdział Legionowski spacerownik odkrywa tajemnice Legionowa – m.in. willi Kozłówka, zaułków Parku Gucin, stacji kolejowej i rynku, ulicy Jagiellońskiej, osiedla Piaski, Bukowca oraz terenu między ulicami Zegrzyńską, Strużańską i Wąską a torami kolejowymi, będącego miejscem przedwojennych koszar wojsk balonowych ze słynną Wytwórnią Balonów i Spadochronów.

Ponad 200-stronicowe opracowanie jest bogato ilustrowane 518 fotografiami – dawne zdjęcia pochodzą głównie z prywatnych zbiorów Autora.