Rocznik Legionowski. Tom 1

Wydanie I tomu „Rocznika Legionowskiego” uświetniło obchody 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w maju 2004 r. Było  to pierwsze wydawnictwo o charakterze naukowym poświęcone dziejom Legionowa i powiatu, a jego inicjatorem był prof. Arkadiusz Kołodziejczyk.

 

Spis treści tomu pierwszego:

Rozprawy, studia, artykuły

Arkadiusz Kołodziejczyk, 50 lat praw miejskich Legionowa 1952–2002
Jacek Szczepański, Geneza nazwy Legionowo
Erazm Sławomir Domański, Garnizon Warszawy w okresie I Rzeczypospolitej – zarys problematyki
Włodzimierz Bławdziewicz, Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Borowej Górze
Katarzyna Kuligowska, Sosnowiacy. Zarys dziejów Zakładów Przemysłowych „PODKOWA” SA
Wiesława Zalewska, Wykorzystanie w pracy szkolnej publikacji z zakresu historii regionalnej (na przykładzie wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Legionowa)
Tomasz Chodorski, Skarby i perełki powiatu legionowskiego (atrakcje turystyczne okolic Legionowa)

Źródła i materiały

Włodzimierz Bławdziewicz, Śladem dziejów kościoła w Nieporęcie. Dekret biskupa płockiego Jana Gembickiego z roku 1660
Jacek Szczepański, Cmentarz wojskowy w Wieliszewie (1899–1939)
Mariusz Błaszczak, Monografia Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny
Arkadiusz Kołodziejczyk, Jacek Szczepański, Sprawozdanie ppłk. inż. Stanisława Mazurka z ewakuacji legionowskiej Wytwórni Balonów i Spadochronów do Rumunii we wrześniu 1939 r. (część I)

Legionowskie biografie

Jacek Szczepański, Ksiądz prałat pułkownik Jan Mrugacz – 1915–2002
Arkadiusz Kołodziejczyk, Pułkownik Władysław Rażmowski „Poraj” – 1908–2001
Włodzimierz Bławdziewicz, Podpułkownik pilot Czesław Wrzesień 1910–2003

Zbiory Historyczne Miasta Legionowo

Jacek Szczepański, Ze Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo

Recenzje i noty wydawnicze

Jacek Szczepański, Obóz Hurki. Dzieje garnizonu w Legionowie do 1918 rokuAnatol Wap
Antoni Lewandowski, Legionowo. Ludzie i wydarzeniaArkadiusz Kołodziejczyk
80 lat Legionowa, Materiały z sesji popularno-naukowejMariusz Błaszczak
Jacek Szczepański, Powiat legionowski na dawnej pocztówce, część I–IIArkadiusz Kołodziejczyk
Jacek Szczepański, Powiat legionowski na dawnej pocztówce, część I–IIMariusz Błaszczak
Włodzimierz Bławdziewicz, Dzieje Nieporętu 1387–1989Stefan Żagiel
Chotomów, Jabłonna od wieków razemTomasz Chodorski
Anna i Marian Kurtyczowie, Zegrze – Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolicJacek Szczepański
Jacek Zygmunt Sawicki, „Obroża” w konspiracji i powstaniu warszawskimdzieje Armii Krajowej na przedpolu Warszawy Erazm Sławomir Domański
50 lat Wojskowego Instytutu Łączności 1951–2001Włodzimierz Bławdziewicz

Kronika

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Ważniejsze wydarzenia 1999–2004