Rocznik Legionowski. Tom 2

W tomie 2 „Rocznika Legionowskiego” opublikowano poniższe materiały:

 

Rozprawy, studia, artykuły

Piotr Chróściel, 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

Włodzimierz Bławdziewicz, Skąd Wazowie w Nieporęcie?

Sławomir Jakubczak, Dzieje cechu rybackiego w Serocku

Arkadiusz Kołodziejczyk, Pisma oficerów legionowych internowanych w Beniaminowie (1917 rok)

Jacek Szczepański, Legionowski ślad Igora Newerlego

Zdzisław Koryś, Topos legionowski i liryczne pamiętniki

Erazm Domański, Zarys tradycji 1. Legionowskiego Batalionu Dowodzenia

Paweł Jankowski, Twierdza Modlin jako atrakcja turystyczna

Mirosław Pakuła, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – kontynuator tradycji szkolenia wojskowych kadr łączności w Zegrzu

Tomasz Chodorski, Stopień wodny i elektrownia Dębe

 

Źródła i materiały

Tadeusz Swat, Wiadomość z Olszewnicy

Sławomir Jakubczak, Opis Serocka z okresu Sejmu Czteroletniego w raportach do Komisji Policji Obojga Narodów

Jacek Szczepański, Prawosławna szkoła parafialna w twierdzy Zegrze 1912–1914

Anna Teresa Godlewska, Dzieje rodziny Fabianów

Adam Kaczyński, Odbudowa polskich cmentarzy wojennych na Polesiu Wołyńskim. Ekshumacje w Kołkach i Maniewiczach

 

Legionowskie biografie

Jerzy Gutkowski, Legionowy Kmicic gen. Bolesław Roja 1876–1940

Piotr Chróściel, Starszy sierżant Franciszek Mazur 1894–1985

Felis Litwiniak, Podpułkownik Edward Dietrich ps. „Ralf”, „Edward II” 1910–2005

Elżbieta Pogorzelska, Andrzej Paszkowski ps. „Dzik”, „Kord” 1923–2003

 

Edukacja regionalna

Jolanta Załęczny, O nauczycielskich doświadczeniach w realizacji edukacji regionalnej

Małgorzata Marszałek, Ślady przeszłości w Legionowie. O pracy nad projektem „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Willi Bratki”

Jacek Szczepański, Z doświadczeń Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo

Marzena Muda, Włodzimierz Bławdzieiwcz, Pięć lat Międzygminnego Turnieju Wiedzy o Regionie Zalewu Zegrzyńskiego

Iwona Kopka, „Będzie z niej prawdziwy poeta…”. O poezji Julii Jabłońskiej

 

Zbiory Historyczne Miasta Legionowo

Jacek Szczepański, Charakterystyka wybranych eksponatów ZHML

Adam Kaczyński, Militaria w Zbiorach Historycznych Miasta Legionowo

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka, Działalność wystawiennicza Zbiorów Historycznych Miasta Legionowo

 

Recenzje i noty wydawnicze

Jacek Szczepański, Z dziejów rosyjskiego 4. Batalionu kolejowego (1877-1915) – Adam Dobroński

Bronisława Romanowska-Mazur – „W cieniu sosen, w cieple piasku…” – Liryczny zapis historii miasta i ludzi – Zdzisław Koryś

Jacek Szczepański, Wojska Balonowe. Legionowo 1897–1939 – Janusz Odziemkowski

Jacek Szczepański, Wojska Balonowe. Legionowo 1897 –1939 – Włodzimierz Bławdziewicz

Katarzyna Kuligowska, Podkowa z hacelami. Zarys dziejów Zakładów Przemysłowych PODKOWA S.A. Legionowo – Jerzy Jasiuk

Andrzej Paszkowski, walczyli za wolność. Uczestnicy walk Powstania Warszawskiego I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – Jacek Szczepański

Alina i Czesław Centkiewiczowie, Listy do Matki – Zdzisław Koryś

Edward Dietruch, Felis Litwiniak, Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozó” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka

Pola Cudna-Kowalska, Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce – Krzysztof Kołodziejczyk

Mirosław Pakuła, Słownik biograficzny komendantów zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności 1919–2005 – Jacek Szczepański

„Rocznik Wołomiński”, tom I – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka

Bogdan Pokropiński, Kolej Jabłonowska – Krzysztof Kołodziejczyk

Anatol Sulik, Adam Zamojski, Przewodnik Historyczny po wołyńskim pobojowisku Legionów Józefa Piłsudskiego pod Kościuchnówką (1915– 1916) – Adam Kaczyński

 

Kronika

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa I 2004 – XII 2005

Nowe Centrum Administracyjno-Informacyjne w Legionowie

Wykaz książek z zakresu historii Legionowa

Noty o autorach