Rocznik Legionowski – tom IV

Spis treści tomu IV „Rocznika Legionowskiego”, wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum Historyczne w Legionowie w 2011 r.

Rozprawy, studia, artykuły

Wawrzyniec Orliński, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie – omówienie dotychczasowych wyników badań

Krzysztof Klimaszewski, Najstarsze dzieje Wieliszewa

Jacek Szczepański, Wybrane aspekty badań nad grobownictwem wojennym na obszarze okupacji niemieckiej w latach 1915-1918

Mirosław Pakuła, Z dziejów garnizonu w Zegrzu w latach II Rzeczypospolitej

Mirosław Bartoszewicki, Spółdzielnia Spożywców Zakładu Przeciwgazowego w Zegrzu i jej monety

Barbara i Sławomir Szklarkowie, „…Walczyli – umierali – zwyciężali…”. Saperzy kolejowi z Legionowa

Rafał Degiel, Akcje wysiedleńcze i obozy przejściowe w okolicach Legionowa

Adam Rafał Kaczyński, Flotylla Dnieprzańska – działania na Bugo-Narwi 1944-1945

 

Źródła i materiały

Sławomir Jakubczak, Miasteczko Serock w świetle Lustracji 1765 r.

Włodzimierz Bławdziewicz, Ślady po kolonistach niemieckich w dobrach nieporęckich

Jolanta Załęczny, Krótka historia legionowskiego kina

Jacek Szczepański, Dziennik z dni września 1939 r. dowódcy 6. kompanii balonów obserwacyjnych kpt. Zbigniewa Burzyńskiego

Jarosław Stryjek, Obóz jeniecki dla żołnierzy włoskich w Beniaminowie w analizie wywiadowczej Narodowych Sił Zbrojnych z jesieni 1943 r.

Sławomir Szklarek, Dom na Cegielni – krótka historia

Barbara Kalinowska, Historia Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Piotr Chróściel, Monografia miasta Legionowa

Zbigniew Markert, Zeszyty pułkowe Oficyny Wydawniczej „AJAKS”

 

 

Wspomnienia i relacje

Zenon Juliusz Iwanowski, Epizody mojego życia z lat 1935-1975

Mieczysław Zieliński, Tragiczna śmierć ppor. Witolda Kazubskiego

Helena Oktawia Sołtan, Notatka o organizacji i działalności Armii Krajowej w okolicy Legionowo – Nieporęt – Zegrze – Poniatów. Opracował Włodzimierz Bławdziewicz

Sławomir Szklarek, Nasze kino „Mazowsze”

Erazm Domański, Pomnik legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej

 

Legionowskie biografie

Mirosław Jankowiak, Kapral Antoni Nowicki (1916-2000)

Erazm Domański, Podporucznik w stanie spoczynku Teofila Bojkowska – Honorowy Obywatel Miasta Legionowo

Sławomir Jakubczak,             Franciszek Jaworski – oficer prowiantowy Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu 1919-1920 i poseł na Sejm 1938-1939

 

Edukacja regionalna

Jolanta Załęczny, Wkład Towarzystwa Przyjaciół Legionowa w upamiętnienie osób zasłużonych dla miasta i regionu

Zofia Błaszczak, Edukacja regionalna i patriotyczna już w przedszkolu. Międzyprzedszkolne spotkania „Spacerkiem po Legionowie”

Dorota Hepner, Edukacja regionalna w nauczaniu zintegrowanym

Krystyna Dutkiewicz, Z Legionowa pegazem w świat

 

Legionowska witryna poetycka

Zdzisław Koryś, Poetycka droga ku pełnej wolności. Katarzyna Całka

Joanna Szczęśniak-Wesołowska, Poezje

Zdzisław Koryś, Wiersze jako ubarwienie codzienności

Zdzisław Koryś, Jak w Mickiewicza poważnej księdze. Paweł Wojda

Zdzisław Koryś, Okruchy błękitu. Jolanta Załęczny

 

Recenzje i noty wydawnicze

Mirosław Pakuła, Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka

„Rocznik Wołomiński”, tom VI – Katarzyna Ziułkowska-Karnicka

Jolanta Załęczny, 20 lat samorządu legionowskiego 1990-2010 – Bogdan Chodkiewicz

Jolanta Załęczny, Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009 – Bogdan Chodkiewicz

Zygmunt Kozak, Zbigniew Moszumański, Jacek Szczepański, Podpułkownik Franciszek Hynek (1897-1958) – Arkadiusz Kołodziejczyk

Wawrzyniec Orliński, Bibliografia znalezisk i stanowisk archeologicznych z terenu powiatu legionowskiego

 

Kronika

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa I 2009-XII 2010