Rocznik Legionowski – Tom VI

Tom VI „Rocznika Legionowskiego” ukazał się w 2013 r.

Spis treści tomu VI

Artykuły

Jolanta Załęczny, Książę Józef Poniatowski w Jabłonnie i okolicy

Krzysztof Klimaszewski, Wieliszew i okolice w powstaniu styczniowym

Jacek Szczepański, Niemiecka okupacja twierdzy Modlin w czasie I wojny światowej

Mirosław Pakuła, Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948-1953

Erazm Domański, 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki w okresie powojennym 1945-2011. Próba bilansu

Dokumenty, materiały źródłowe

Włodzimierz Bławdziewicz,  Ofiara wotywna króla Jana Kazimierza II w Nieporęcie

Zbigniew Markert, Zanim balony pojawiły się w Legionowie. Przegląd prasy o tematyce aeronautycznej z przełomu XIX i XX w.

Krzysztof Kołodziejczyk, Wojenne zapiski profesora Stanisława Srokowskiego

Adam Rafał Kaczyński, Giovannino Guareschi „Sekretny dziennik”. Jeńcy włoscy w Beniaminowie 1943-1944

Biografie

Sławomir Jakubczak, Artur Tadeusz Maciejewski (1928-1996)

Piotr Rafalski, Mjr Leon Franciszek Ulatowski (1889-1973)

Wspomnienia i relacje

Tamara Brzezińska, Podwórko 1933-1939. Wspomnienia z dzieciństwa

Sławomir Szklarek, Zatrzymane na kartkach papieru – żołnierska codzienność opisywana przez Tadeusza Szklarka w listach i na kartkach pocztowych (1939-1946)

Legionowska witryna poetycka

Zdzisław Koryś, Ocalić swój ślad od zapomnienia

Anna Czachorowska, Wybór wierszy

Recenzje

Aleksander Łuczak, Powracający wiatr i duch – Jacek Szczepański

Mirosław Pakuła, Gen. bryg. Heliodor Cepa. Patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – Erazm Domański

Jacek Szczepański, Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918 – Aleksandra Jakóbczyk-Gola

Silvio Gutkowski, El Libro de Serock: historia imborrables – Aleksandra Jakubczak

Włodzimierz Bławdziewicz, Dzieje Nieporętu 1387-2009 – Krzysztof Kołodziejczyk

Krzysztof Klimaszewski, Kościół w Wieliszewie. Historia parafii – Bogumił Makowski

Krzysztof Klimaszewski, Eskadry nad Poniatowem. Wrzesień 1939 – Jacek Szczepański

Kronika

Elżbieta Pogorzelska, Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2012 –  2013