Słownik biograficzny komendantów zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności 1919−2005

„Słownik biograficzny komendantów zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności 1919−2005” autorstwa Mirosława Pakuły wydany został w 2005 r. przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Znalazły się w nim sylwetki 25 oficerów kierujących zegrzyńskim ośrodkiem szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w okresie ponad 80 lat, którzy na trwałe wpisali się w historię Wojsk Łączności. Przy każdej omówionej postaci, obok stopnia wojskowego, daty i miejsca urodzenia, podane zostały przebieg służby wojskowej oraz ważniejsze odznaczenia.

Ponadto autor streścił w publikacji historię ośrodków szkolenia w Zegrzu oraz dokonał na koniec ogólnej charakterystyki ich komendantów. W załącznikach znalazły się wykaz zegrzyńskich ośrodków szkolenia kadr łączności z podziałem na lata 1919−1939 i 1948−2005, charakterystyka socjologiczna oraz galeria zdjęć przedstawionych w słowniku osób.