Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie miasta Legionowo

Prezentowany przewodnik „Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie miasta Legionowo” został wydany przez Urząd Miasta Legionowo i współistnieje z podobnym opracowaniem „Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego”, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.

Obie publikacje powstały w odpowiedzi na inicjatywę środowiska kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie, które wystąpiło z inicjatywą skatalogowania i opisania miejsc pamięci związanych z walką Polaków o wolność na terenie miasta i całego powiatu legionowskiego. Narodził się wówczas również pomysł wyznaczenia turystycznego szlaku patriotycznego Polski Walczącej. W całym powiecie wytyczono i oznakowano szlaki o łącznej długości 140 km, z czego w samym Legionowie 31 km z 28 miejscami pamięci.

Opracowanie historyczne miejsc na szlaku w Legionowie przygotował Urząd Miasta Legionowo i Muzeum Historyczne w Legionowie. Autorami tekstów byli: Wojciech Jeute, Marcin Kielczyk, Krzysztof  Kołodziejczyk, Jakub Małek, Bronisława Romanowska-Mazur i Jacek Szczepański.

Szlak patriotyczny Polski Walczącej został przewidziany na wyprawy piesze oraz rowerowe i widnieje w ewidencji pieszych nizinnych szlaków turystycznych Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.