W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy

Bronisława Romanowska-Mazur, „W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy”, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, Legionowo 2003.

 

Publikacja „W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy” Bronisławy Romanowskiej-Mazur to pierwszy tomik poezji wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Opracowaniem redakcyjnym zajął się Zdzisław Koryś, a graficznym Jolanta Drozd.

Autorka zbioru poezji Bronisława Romanowska-Mazur ps. „Sosna” (1926-2018) to wieloletnia mieszkanka Legionowa, była Prezes Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. płk. Edwarda Dietricha i Przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie, odznaczona  tytułem Honorowego Obywatela Miasta Legionowo w 2003 r.

Słowa autorki zawarte we wstępie charakteryzują jej poezję: „Wiersze zebrane w tym tomie są przemyśleniami mojego późniejszego wieku. Wszystkie są bardzo osobiste, związane z konkretnymi wydarzeniami, wspomnieniami, refleksją nad rzeczywistością. Zawarłam w nim swoje odczucia wywołane spotkaniami z ludźmi, zetknięciem z konkretnymi sytuacjami. Zapisywałam je, aby zachować w pamięci blask i całe bogactwo przeżywanych chwil. Zapisywałam, aby przeżycia te w mojej pamięci nie przepadły”. […] „Pragnęłam w lirycznej formie wyrazić zachwyt rożnymi doznaniami istnienia, jakie były moim udziałem i utrwalić fragment historii mojego miasta, wydarzenia, w których uczestniczyłam”.

Zamieszczone w tomie utwory, wybrane z kilkudziesięcioletniego dorobku autorki,   podzielono na cykle. W pierwszym zatytułowanym „Z szufladyznalazły się m.in. wiersze napisane w latach młodości, II wojny światowej i okupacji; w kolejnym pt. „Z kartek Pamiętnika” zgromadzono wiersze o ludziach, z którymi autorka przeżyła lata okupacyjne; cykleZ przemyśleń”, „Piękny jest ten świat”, „Na rozstaju dróg” oraz „W mieście moim” – to myśli towarzyszące obserwacji życia; ostatni cykl „Suknia z żorżety” poświęcony jest rodzicom i dzieciństwu poetki.