Z dziejów rosyjskiego 4. Batalionu Kolejowego (1877–1915)

Publikacja autorstwa Jacka Szczepańskiego pt. „Z dziejów rosyjskiego 4. Batalionu Kolejowego (1877–1915)”, wydana przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” w 2005 r., poświęcona jest carskiemu oddziałowi, który przez ponad 17 lat kwaterował w podwarszawskiej Jabłonnie (Legionowo).

Przybliżając dzieje 4. Batalionu, Autor opracowania sięga do genezy rosyjskich wojsk kolejowych, opisuje sformowanie batalionu i moment przeniesienia go do Jabłonny. W kolejnych rozdziałach charakteryzuje infrastrukturę 4. Batalionu Kolejowego, w tym kompleks koszarowy i wojskową linię kolejową Jabłonna – Zegrze, a także kadrę oficerską, szkolenia szeregowych żołnierzy oraz ich życie pozasłużbowe. Osobno przedstawia losy 4. Batalionu w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904–1905 oraz rewolucji lat 1905–1907.

Zakończenie to przypomnienie w skrócie dziejów pododdziałów kolejowych Wojska Polskiego utworzonych w Jabłonnie (Legionowie) po 1918 r. oraz kolejowego kompleksu koszarowego w czasie II wojny światowej, a także nakreślenie aktualnego (na rok 2005) stanu zachowania budynków pozostałych w Legionowie po wojskach kolejowych.

W opracowaniu znajdziemy istotne źródła do dziejów jednostki. Dołączone aneksy zawierają: kalendarium 4. Batalionu Kolejowego, listę nazwisk jego dowódców z okresu 1877–1914, spis miejsc postoju jednostki w latach 1877–1915, wykaz oficerów przeniesionych w 1897 r. do Jabłonny oraz etatowego podziału funkcji w 4. Batalionie Kolejowym z 1898 r. Szczególną uwagę w książce zwracają dwa duże zdjęcia przedstawiające żołnierzy 4. Batalionu na dziedzińcu koszarowym w Jabłonnie.