1 Dywizja Piechoty. Dzieje oręża polskiego

Publikacja 1 Dywizja Piechoty. Dzieje oręża polskiego, wydana w 1998 r. przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks”, należy do cyklu, którego celem jest zaprezentowanie historii związków taktycznych – dywizji oraz brygad, noszących numer 1. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Tadeusz Rawski, Janusz Odziemkowski, Tadeusz Panecki, Piotr Matusak, Edward Kospath-Pawłowski i Erazm Domański.

Niniejszy przegląd zaczyna się od Dywizji Wielkopolskiej oraz 1. Dywizji Wielkiego Księstwa Litewskiego, przez 1. Dywizję Piechoty Legionów – najstarszą dywizję odrodzonego Wojska Polskiego, 1. Dywizję Piechoty Armii Krajowej, a kończy na 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Opracowanie zamyka rozdział o powojennych losach tej ostatniej, przemianowanej po drugiej wojnie światowej na 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną – jednostkę przez dziesiątki lat związaną z Legionowem. Poświęcone jej opracowanie obejmuje lata 1945–1998, a przygotowane zostało przez byłego Kościuszkowca, oficera legionowskiego garnizonu ppłk. rez. Erazma Domańskiego.