Z regionalnej półki – „2 Batalion Mostów Kolejowych”

Publikacja autorstwa Piotra Zarzyckiego pt. „2 Batalion Mostów Kolejowych” wydana została w 1994 r. przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” i jest 45. zeszytem serii „Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej”, zapoczątkowanej przez wydawnictwo w 1989 r. Autor opisał początki powstania 2. Pułku Wojsk Kolejowych po 1918 r., dotyczące w dużej mierze garnizonu w Jabłonnie (dziś Legionowo). Tu bowiem po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. tworzone były pododdziały kolejowe odradzającego się Wojska Polskiego. W 1923 r. w legionowskim garnizonie stacjonował 2. Pułk Wojsk Kolejowych, Obóz Szkolny Wojsk Kolejowych oraz Komenda Kolejowej Linii Ćwiczebnej Jabłonna–Zegrze. W 1929 r. w wyniku kolejnych reorganizacji 2. Pułk Saperów Kolejowych został przekształcony w 2. Batalion Mostów Kolejowych. Opracowanie dostarcza wiedzy na temat działań wojennych we wrześniu 1939 r. poszczególnych kompani mostów kolejowych, sformowanych w ramach planu mobilizacyjnego.