Chotomów, Jabłonna od wieków razem

Publikacja Chotomów, Jabłonna od wieków razem, tom I została wydana z inicjatywy redaktor Poli Cudnej-Kowalskiej. Ukazała się w październiku 1999 r. (choć nosi datę publikacji 1998). Jest zbiorem artykułów i wspomnień różnych autorów. Ich wspólnym wątkiem są dzieje Jabłonny, Chotomowa i okolic.

Pierwszy rozdział obejmuje okres od najdawniejszych czasów do I wojny światowej, znajdziemy w nim m.in.: zarys dziejów klucza jabłonowskiego, dzieje parafii chotomowskiej, kościoła i cmentarza w Chotomowie, wspomnienia peowiaka Polikarpa Wróblewskiego, a także historię koszar w Jabłonnie do 1918 r. oraz losy komunikacji kolejowej prowadzącej do Jabłonny – Kolei Nadwiślańskiej i kolejki wąskotorowej. Drugi rozdział poświęcony jest walkom o niepodległość na tych terenach w czasie I wojny światowej i w 1920 r. Kolejny zaś – to obraz Chotomowa i Jabłonny okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tym m.in. dzieje: Zakładu dla Inwalidów Wojennych Fundacji im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, sióstr Natywitanek z Chotomowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie oraz szkół w Jabłonnie i Chotomowie. Dodatkowo znajduje się tu historia linii kolejowej Wieliszew–Nasielsk.

Książkę, oprócz miejsc i wydarzeń, wypełniają nazwiska wielu osób. Sylwetki niektórych z nich odnajdziemy w rozdziale Życiorysy wpisane w historię. Publikację kończy przegląd uroczystości, które odbyły się w 1998 r. z okazji 80-lecia Odzyskania Niepodległości.